Warsztaty oferta dla szkół podstawowych

Oferta będzie uzupełniana o opisy proponowanych form. Zapraszamy do odwiedzania stron.

DLA UCZNIÓW

 1. Jak osiągnąć sukces – świadome planowanie swojej kariery zawodowej i szkolnej, warsztaty dla uczniów klas ósmych, prowadząca: doradca zawodowy Jolanta Mizgalska (więcej)
 2. Bawimy się słowem – zgadnij kim jestem? – warsztat dla uczniów klas I-VI , prowadząca pedagog Małgorzata Piejaś (więcej)
 3. Ćwiczenia koncentracji uwagi na materiale wzrokowym – warsztat dla uczniów klas IV –VII, prowadząca pedagog Małgorzata Piejaś (więcej)
 4. Moje pismo świadczy o mnie- warsztat dla uczniów klas I-III , prowadząca pedagog Małgorzata Piejaś (więcej)
 5. Poznaj swój styl uczenia się – prelekcja z elementami warsztatowymi dla uczniów klas V- VII , prowadząca pedagog Małgorzata Piejaś (więcej)
 6. Rozumiem co czytam (I)- warsztat dla uczniów klas IV –VII, prowadząca pedagog Małgorzata Piejaś (więcej)
 7. Rozumiem co czytam (II) – warsztat dla uczniów klas IV –VII, prowadząca pedagog Małgorzata Piejaś (więcej)
 8. Moje pismo świadczy o mnie – warsztat dla uczniów klas IV –VII, prowadząca pedagog Małgorzata Piejaś (więcej)
 9. Indywidualne konsultacje instruktażowe dotyczące przygotowania do nauki czytania dla rodziców dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, prowadząca pedagog Monika Pałac (więcej)
 10. Indywidualne konsultacje instruktażowe dotyczące przygotowania do nauki matematyki dla rodziców dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, prowadząca pedagog Monika Pałac (więcej)

DLA RODZICÓW

 1. Indywidualne konsultacje instruktażowe dotyczące przygotowania do nauki czytania dla rodziców dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, prowadząca pedagog Monika Pałac (więcej)
 2. Indywidualne konsultacje instruktażowe dotyczące przygotowania do nauki matematyki dla rodziców dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, prowadząca pedagog Monika Pałac (więcej)
 3. Przyczyny i skutki występowania wad wymowy u dzieci pięcio- i sześcioletnich – prelekcja, prowadzące logopeda Jowita Majdowska lub logopeda Dorota Ignatowicz (więcej)
 4. Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym. Profilaktyka i terapia zaburzeń mowy i artykulacji – prelekcja, prowadzące logopeda Jowita Majdowska lub logopeda Dorota Ignatowicz (więcej)
 5. Wykłady oraz mini-warsztaty dla rodziców i nauczycieli o tematyce wychowawczej i rozwojowej przeprowadzane podczas spotkań z rodzicami na terenie placówki. Prowadząca: pedagog Małgorzata Dobrowolska (więcej)

DLA NAUCZYCIELI

 1. Grupa wsparcia doradców zawodowych, prowadząca: doradca zawodowy Jolanta Mizgalska (więcej)
 2. Grupa Wsparcia Pedagogów i Psychologów Szkolnych, prowadzące: pedagog Jolanta Ziontkowska,  pedagog Małgorzata Dobrowolska (więcej)
 3. Analiza transakcyjna w pracy wychowawcy – warsztaty, prowadząca pedagog Jolanta Mizgalska (więcej)
 4. Szkolenie dotyczące rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w nauce u dzieci w wieku przedszkolnym, prowadząca pedagog Monika Pałac (więcej)
 5. Przyczyny i skutki występowania wad wymowy u dzieci pięcio- i sześcioletnich – prelekcja, prowadzące logopeda Jowita Majdowska lub logopeda Dorota Ignatowicz (więcej)
 6. Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym. Profilaktyka i terapia zaburzeń mowy i artykulacji – prelekcja, prowadzące logopeda Jowita Majdowska lub logopeda Dorota Ignatowicz (więcej)
 7. Wykłady oraz mini-warsztaty dla rodziców i nauczycieli o tematyce wychowawczej i rozwojowej przeprowadzane podczas spotkań z rodzicami na terenie placówki. Prowadząca: pedagog Małgorzata Dobrowolska (więcej)

 8. Jak skutecznie motywować grupę do efektywnej pracy zespołowej?, prowadzące: pedagog Jolanta Ziontkowska,  pedagog Małgorzata Dobrowolska (więcej)
 9. Wsparcie pedagogów i nauczycieli w planowaniu i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – cykl warsztatów, prowadzące psycholog A. Lewandowska, psycholog I. Janik (więcej)