Skip to content

Przesiewowe badania logopedyczne

Przesiewowe badania logopedyczne służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce. Polegają na wstępnej ocenie wymowy, zasobu słownictwa oraz budowy i funkcjonowania narządów artykulacyjnych dzieci. Przeprowadzane są w pierwszych miesiącach roku szkolnego (wrzesień- listopad) wśród dzieci pięcio- i sześcioletnich w przedszkolach i szkołach podstawowych. Po badaniach wychowawcy otrzymują informacje na temat stanu mowy dzieci i przekazują je ich rodzicom. Uczniowie, którym zalecono konsultację lub terapię logopedyczną mogą skorzystać z fachowej bezpłatnej pomocy w PPP- 4 lub w gabinetach logopedycznych, które podpisały umowę z NFZ.

 

Panel dostępności