Skip to content

Warsztaty

W roku szkolnym 2021/2022  specjalistów szkolnych oraz nauczycieli zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami poradni w sytuacji zapotrzebowania na zajęcia/warsztaty. Możliwość przeprowadzenia zajęć będzie omawiana indywidualnie z osobami zainteresowanymi i dostosowana do aktualnych potrzeb.

 

Panel dostępności