Skip to content

Druki

Dokumenty do pobrania:

Zespół Orzekający:

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia (dokumenty do wypełnienia przez szkołę/przedszkole, lekarza):

Uwaga: Wniosek wypełnia rodzic/opiekun prawny na konsultacji psychologicznej lub po badaniach w Poradni.

Przekazanie karty indywidualnej ucznia:

Uwaga: Wniosek o przekazanie karty należy złożyć w oryginale w sekretariacie Poradni lub wysłać oryginał
pocztą lub złożyć przez ePUAP.

Panel dostępności