Skip to content

Zapisy

Rejestracja Klientów:

1. Uzgodnienia terminu wizyty u specjalisty rodzice (opiekunowie prawni) mogą dokonać telefonicznie  (91 43 27 116) lub osobiście w sekretariacie Poradni.
2. Rejestrując dziecko (lub siebie w przypadku dorosłych) należy:

  • podać jego imię, nazwisko, nr przedszkola lub szkoły i klasę, do której uczęszcza,
  • numer telefonu, pod którym można się skontaktować z klientem,
  • ogólnie określić rodzaj problemu (z nauką, wychowawczy itp.),
  • poinformować o wcześniejszych wizytach w PPP – 4 lub innych poradniach.

Na badanie psychologiczne/ pedagogiczne należy przynieść:

1. Książeczkę zdrowia dziecka.
2. Opinię nauczyciela o dziecku.
3. Zeszyty szkolne oraz dwa dyktanda lub prace plastyczne w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym.
4. Dokumentację medyczną, jeśli dziecko choruje przewlekle.
5. Opinie z wcześniejszych badań.
6 Okulary, aparat słuchowy, gdy dziecko musi je nosić.

Informacje dodatkowe:

Badanie trwa około 3 godzin. Dziecko powinno być zdrowe, wyspane i najedzone. Jeżeli badanie odbywa się w godzinach popołudniowych, dziecko należy w tym dniu zwolnić z zajęć lekcyjnych. Obecność rodzica (opiekuna prawnego) jest obowiązkowa, nie dotyczy to jedynie rodziców pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Po przyjściu do Poradni Klient zgłasza się w sekretariacie, gdzie odnotowuje się jego obecność i kieruje do właściwego gabinetu.

Panel dostępności