Skip to content

O Poradni

PPP4

Statut Poradni (zobacz)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 rozpoczęła działalność 15 sierpnia 1980 roku. Powołana placówka nosiła nazwę: Miejska Poradnia Wychowawczo – Zawodowa nr 4 i do 1986 roku mieściła się przy ul Jagiellońskiej 58, dzieląc budynek z Państwowym Domem Dziecka. Pierwszym dyrektorem poradni była Pani Aleksandra Mieczkowska. Następnie funkcję tę pełniły: Pani Beata Galikowska, Pani Ewa Cygan, Pani Grażyna Gąsior, Pani Kornelia Leoszewska, Pani Jolanta Mizgalska, Pani Małgorzata Piejaś.  W latach 1986 – 1992 siedzibą poradni były skromne pomieszczenia w SP 62 . Od 1 września 1992r. Poradnia mieści się w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Romera 6. Od września 2009 dyrektorem Poradni jest Pani Lilianna Dudka.

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom (od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Organem prowadzącym poradnię jest Rada Miasta Szczecina.
Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.

Panel dostępności