Skip to content

Standardy ochrony małoletnich

Od 15 lutego 2024 r. na terenie poradni wprowadzone zostały  standardy ochrony małoletnich zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

W naszej poradni standardy zawarte są w dokumencie pt. Polityka Ochrony Dzieci  przed Krzywdzeniem. (pobierz dokument).

Panel dostępności