Skip to content

Podstawowe informacje

Do zadań poradni należy:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych
 • umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:

 • diagnozę,
 • terapię,Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
 • konsultacje,
 • psychoedukację,
 • rehabilitację,
 • doradztwo,
 • mediacje,
 • interwencje w środowisku ucznia,
 • działalność profilaktyczną,
 • działalność informacyjną.

Z naszych usług korzystać mogą:

 • rodzice,
 • dzieci i młodzież,
 • pedagodzy szkolni i nauczyciele.

Panel dostępności