Skip to content

Terapia psychologiczna

Psychoterapia indywidualna i rodzin

Na psychoterapię indywidualną przyjmowane są dzieci i młodzież po konsultacji w Poradni.

Kwalifikacji dokonuje sam terapeuta po przeanalizowaniu problemu i ocenie własnych umiejętności psychoterapeutycznych. W sytuacji, gdy wiele osób w tym samym czasie oczekuje psychoterapii, terapeuta udziela pomocy osobom/rodzinie w jego ocenie najbardziej potrzebującym. Pozostali klienci otrzymują propozycje pomocy w innych formach lub placówkach.

Czas trwania jednostkowych zajęć (od 1 do 1,5 godziny, rodzina 1,5 godziny) oraz całej terapii ustala terapeuta w porozumieniu z klientem.

Rejestracja na pierwszą konsultację: sekretariat poradni, telefon: 91 432 71 16

Psychoterapia w piaskownicy

Terapia w piaskownicy (Sandplay) jest uznaną na świecie, mało jeszcze znaną w Polsce, metodą terapii pacjentów w różnym wieku (dzieci, młodzieży, dorosłych, par, rodzin). Jest ona stosowana w łączeniu z psychoterapią werbalną.
W Terapii w Piaskownicy klient ma do dyspozycji skrzynkę wypełnioną piaskiem oraz zestaw kilkuset niewielkich figurek reprezentujących różnorodne elementy świata, ludzi, zwierzęta, rośliny, budowle, przedmioty codziennego użytku. Tworzy z nich świat, który omawia z terapeutą wspólnie nadając znaczenie nierzadko nieuświadomionym konfliktom, obrazom problemów jak również zasobów pomocnych w podnoszeniu komfortu życia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4Terapia w piaskownicy jako metoda pracy terapeutycznej pomaga w:

  • pokonywaniu lęków
  • poprawie samooceny
  • przezwyciężaniu problemów edukacyjnych
  • poprawie relacji z rówieśnikami
  • przezwyciężaniu zaburzeń zachowania i uwagi (ADHD, ADD)
  • wychodzeniu z przedłużającej się żałoby po stracie bliskich
  • radzeniu sobie z uczuciem przygnębienia, bezsilności
  • radzeniu sobie z odczuciami złości, wściekłości, napadami szału
  • przezwyciężaniu trudności z kontrolą emocjonalną

Zapisy: sekretariat poradni tel. 91 432 71 16

Prowadząca – Magdalena Górska (psycholog, terapeuta)

Panel dostępności