Skip to content

Terapia logopedyczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4Na terapię logopedyczną uczęszczać mogą dzieci zgłaszane indywidualnie przez rodziców bądź wyłonione przez logopedę w trakcie badań przesiewowych na terenie szkół i przedszkoli.

Terapię logopedyczną poprzedza diagnoza – rozpoznanie i dokładne określenie zaburzenia mowy. Logopeda ustala z rodzicami (opiekunami prawnymi) częstotliwość spotkań, ale nie określa terminu zakończenia terapii.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, terapię poprzedza konsultacja u innego specjalisty (psychologa, pedagoga, ortodonty, psychiatry, neurologa, pediatry).

Zajęcia z dzieckiem odbywają się w formie indywidualnej na terenie Poradni. Dzieci przedszkolne i dzieci w młodszym wieku szkolnym uczęszczają na terapię z rodzicami (opiekunami prawnym), którzy w trakcie spotkania obserwują pracę logopedy z dzieckiem, a następnie otrzymują dokładny instruktaż do pracy z dzieckiem w domu.

 

Panel dostępności