Skip to content

Terapia pedagogiczna

Na terenie poradni specjaliści prowadzą zajęcia terapeutyczne (w tym korekcyjno – kompensacyjne) w formie zajęć indywidualnych i grupowych.

Na terapie kwalifikują się dzieci i młodzież po przeprowadzeniu diagnozy psychologiczno – pedagogicznej. Obejmujemy pomocą dzieci i uczniów z głębokimi lub sprzężonymi deficytami w rozwoju funkcji percepcyjno – motorycznych, mniejszymi możliwościami intelektualnymi i problemami zdrowotnymi (w tym ADHD).
Programy terapii są tworzone indywidualnie dla każdego uczestnika i obejmują:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4ćwiczenia funkcji niezbędnych do opanowania umiejętności szkolnych,
  • doskonalenie umiejętności czytania,
  • przezwyciężanie trudności w pisaniu,
  • doskonalenie umiejętności rachunkowych.

Częstotliwość spotkań i czas trwania terapii ustala prowadzący.

Panel dostępności