Warsztaty oferta dla przedszkoli

Oferta będzie uzupełniana o opisy proponowanych form. Zapraszamy do odwiedzania stron.

DLA DZIECI

 1. Indywidualne konsultacje instruktażowe dotyczące przygotowania do nauki czytania dla rodziców dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, prowadząca pedagog Monika Pałac (więcej)
 2. Indywidualne konsultacje instruktażowe dotyczące przygotowania do nauki matematyki dla rodziców dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, prowadząca pedagog Monika Pałac (więcej)

DLA RODZICÓW

 1. Indywidualne konsultacje instruktażowe dotyczące przygotowania do nauki czytania dla rodziców dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, prowadząca pedagog Monika Pałac (więcej)
 2. Indywidualne konsultacje instruktażowe dotyczące przygotowania do nauki matematyki dla rodziców dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, prowadząca pedagog Monika Pałac (więcej)
 3. Indywidualne konsultacje dla rodziców dotyczące gotowości szkolnej dla rodziców dzieci 5-6 – letnich, prowadząca pedagog Monika Pałac (więcej)
 4. Przyczyny i skutki występowania wad wymowy u dzieci pięcio- i sześcioletnich – prelekcja, prowadzące logopeda Jowita Majdowska lub logopeda Dorota Ignatowicz (więcej)
 5. Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym. Profilaktyka i terapia zaburzeń mowy i artykulacji – prelekcja, prowadzące logopeda Jowita Majdowska lub logopeda Dorota Ignatowicz (więcej)
 6. „Dlaczego mój trzylatek nie mówi?” – prelekcja, prowadzące logopeda Jowita Majdowska lub logopeda Dorota Ignatowicz (więcej)
 7. Wykłady oraz mini-warsztaty dla rodziców i nauczycieli o tematyce wychowawczej i rozwojowej przeprowadzane podczas spotkań z rodzicami na terenie placówki. Prowadząca: pedagog Małgorzata Dobrowolska (więcej)

DLA NAUCZYCIELI

 1. Analiza transakcyjna w pracy wychowawcy – warsztaty, prowadząca pedagog Jolanta Mizgalska (więcej)
 2. Szkolenie dotyczące rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w nauce u dzieci w wieku przedszkolnym, prowadząca pedagog Monika Pałac (więcej)
 3. Przyczyny i skutki występowania wad wymowy u dzieci pięcio- i sześcioletnich – prelekcja, prowadzące logopeda Jowita Majdowska lub logopeda Dorota Ignatowicz (więcej)
 4. Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym. Profilaktyka i terapia zaburzeń mowy i artykulacji – prelekcja, prowadzące logopeda Jowita Majdowska lub logopeda Dorota Ignatowicz (więcej)
 5. „Dlaczego mój trzylatek nie mówi?”, prelekcja, prowadzące logopeda Jowita Majdowska lub logopeda Dorota Ignatowicz (więcej)
 6. Wykłady oraz mini-warsztaty dla rodziców i nauczycieli o tematyce wychowawczej i rozwojowej przeprowadzane podczas spotkań z rodzicami na terenie placówki. Prowadząca: pedagog Małgorzata Dobrowolska (więcej)