Szkoła dla Rodziców – warsztaty psychoedukacyjne

Zapisy na warsztaty od 2 września 2019r. osobiście w sekretariacie PPP-4 lub pod numerem telefonu 91 4327116.

Zapraszamy!