Sprawozdania finansowe za 2018 r. PPP-4 w Szczecinie