Zawieszenie działalności poradni w dniach 16-25 marca 2020 r.

  1. Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 zawiesza działalność w dniach od 16 do 25 marca 2020 r.
  2. Dokumenty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: ppp4@miasto.szczecin.pl
  3. Interwencyjny telefoniczny dyżur psychologa (91) 43-27-116

Zgoda organu prowadzącego na zawieszenie zajęć (zobacz)