Zawieszenie działalności poradni przedłużone do 10 kwietnia 2020 r.

  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 przedłuża zawieszenie działalność  do dnia 10 kwietnia 2020 r.
  2. Dokumenty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: ppp4@miasto.szczecin.pl
  3. Konsultacje z pracownikami poradni możliwe są pod numerem telefonu: (91) 43-27-116