Doradztwo zawodowe – konsultacje

Zapraszam na konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego młodzież ostatnich klas  szkół podstawowych mających siedziby w rejonie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Szczecinie.

Celem mojej pracy jest wspieranie uczniów w wyborach edukacyjno- zawodowych, pomoc w określaniu mocnych stron, talentów i predyspozycji uczniów.

Jako doradca zawodowy:
– pomagam uczniom wybrać  typ i profil klas w szkole ponadpodstawowej i określić różne ścieżki edukacyjne
– diagnozuję, analizuje i oceniam predyspozycje, umiejętności, zainteresowania i możliwości nauki w poszczególnych typach szkół ponadpodstawowych
– proponuję uczniom różne ścieżki kształcenia, biorąc pod uwagę diagnozy, dotychczasowe osiągnięcia oraz oczekiwania ucznia

By umówić się na wizytę należy zadzwonić do sekretariatu Poradni (nr tel. 91 43 27 116)
Jolanta Mizgalska, doradca zawodowy