Badania psychologiczno-pedagogiczne (informacja)

Informujemy, że od dnia 4 maja 2020 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 rozpoczyna proces wyznaczania badań u psychologów i pedagogów. W pierwszej kolejności będziemy  kontaktować się z rodzicami dzieci niepełnosprawnych oczekujących na wykonanie diagnoz  pod kątem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na telefon, skontaktujemy się ze wszystkimi, których badania zostały zawieszone.