Warto przeczytać

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem (Dział WSPOMAGANIE – DOBRE PRAKTYKI) oraz z przydatną wiedzą na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i nie tylko (Dział  WSPOMAGANIE –WARTO WIEDZIEĆ).