Dla szkół i Rad Pedagogicznych

Uniewrsytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  jako lider programu MEiN zapewnia wsparcie psychologiczno-pedagogiczne po pandemii uczniom i nauczycielom z 1200 polskich szkół. Aktualnie projekt został zmodyfikowany i uaktualniony do zaistniałej sytuacji związanej z działaniami wojennymi w Ukrainie i falą uchodźctwa. Od 08.03. 2022 pojawia się na potrzeby nauczycieli możliwość uczestnictwa w spotkaniach : Lekcje pokoju w warunkach wojennych. Działania podjęte w ramach programu, oprócz aspektu zdrowotnego i profilaktycznego, będą stanowiły bazę diagnostyczno-naukową. Obejmą wsparciem nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także rodziców uczniów, którzy mierzą się z psychologicznymi skutkami pandemii, uchodźctwa.
Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki.
link do platformy: https://pwpp.uksw.edu.pl/aktualnosci/lekcje-pokoju-w-warunkach-wojennych-odpowiedz-na-potrzeby-nauczycieli/