Sprawozdania Finansowe za rok 2019 i 2020

Informacja o Sprawozdaniach Finansowych  za rok 2019 i 2020 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Szczecinie  w załącznikach poniżej.
Bilans -2019 r.
RZiS -2019 r
Zestawienie zmian w funduszu jednostki -2019 r.
Bilans- 2020 r.
RZiS -2020 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki – 2020 r.