Konsultacje zawodoznawcze dla uczniów 8 klas

„Konsultacje zawodoznawcze dla ósmoklasistów ” z doradcą zawodowym odbywają się w formie teleporad.  W tej sprawie prosimy o kontakt z sekretariatem poradni, tel. 91 432 71 16. Klienci mogą  zgłaszać się  także za pośrednictwem pedagogów szkół. Zapraszamy.