Certyfikat „Chronimy Dzieci”

Nasza Poradnia otrzymała certyfikat „Chronimy Dzieci” przyznawany placówkom realizującym politykę ochrony dzieci przed przemocą.