Certyfikat “Chronimy Dzieci”

Nasza Poradnia otrzymała certyfikat “Chronimy Dzieci” przyznawany placówkom realizującym politykę ochrony dzieci przed przemocą.