Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Informujemy, że od 1 lipca 2017 roku została wprowadzona w Poradni procedura postępowania w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka. Zapraszamy do zapoznania się z  dokumentem: Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem. Znajduje się on w dziale WSPOMAGANIE – DOBRE PRAKTYKI.