Skip to content

Konsultacje i mediacje

I. Od sierpnia 2020 roku konsultacje możliwe są na terenie Poradni,  w tym celu prosimy o kontakt z sekretariatem celem ustalenia terminu (91 432 71 16).

II. Konsultacje i mediacje w PPP- 4, (w zwykłym trybie działania poradni odbywają się stacjonarnie na terenie poradni), obszary:

  1. Konsultacje w sprawach wychowawczych lub porady dla młodzieży
    Konsultacje w sprawach wychowawczych przeznaczone są dla rodziców (opiekunów prawnych) lub nauczycieli.  Na porady dla młodzieży zgłaszają się sami uczniowie (pełnoletni) bądź uczniowie z rodzicami (opiekunami prawnymi). Konsultacja w sprawach wychowawczych lub porada dla młodzieży trwa od 1 do 2 godzin.
  2. Konsultacje instruktażowe dla uczniów i ich  rodziców dotyczące pracy nad poprawą grafomotoryki i grafii. Proponowane ćwiczenia grafomotoryczne i graficzne mają służyć podniesieniu poziomu graficznego pisma. Należy pamiętać, że czynność pisania wymaga wysokiej sprawności motorycznej rąk: dużej precyzji i szybkości ruchów oraz dobrej koordynacji ruchowej. Warunkuje to sprawne przechodzenie od jednego aktu ruchowego do następnego – kolejnych elementów w łańcuchu ruchów, jaki stanowi złożona czynność pisania.
  3. Mediacje.

Zapisy: sekretariat poradni (91 432 71 16)

Panel dostępności