Dla szkół i Rad Pedagogicznych

Uniewrsytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  jako lider programu MEiN zapewnia wsparcie psychologiczno-pedagogiczne po pandemii uczniom i nauczycielom z 1200 polskich szkół. Aktualnie projekt został zmodyfikowany i uaktualniony do zaistniałej sytuacji związanej z działaniami wojennymi w Ukrainie i falą uchodźctwa. Od 08.03. 2022 pojawia się na potrzeby nauczycieli możliwość uczestnictwa w spotkaniach : Lekcje pokoju w warunkach […]

czytaj dalej ...