Druki

Dokumenty do pobrania:

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia (dokumenty do wypełnienia przez szkołę/przedszkole, lekarza):

Uwaga: Wniosek wypełnia rodzic/opiekun prawny na konsultacji psychologicznej lub po badaniach w Poradni.