Sprawozdania finansowe za 2018 r. PPP-4 w Szczecinie

Bilans MF-2018 (pdf) Rachunek Zysków i Strat-2016 (pdf) Zestaw Zmian w Funduszu-2018 (pdf) Informacja Dodatkowa (pdf)

czytaj dalej ...